Собственици на земи в "Бедечка" с жалба до кмета

/ Dariknews.bg, архив
Жалба, заради асфалтирана алея, изпратиха от сдружение „Бахчи Бедечка“ до кмета Живко Тодоров. 20-метровият участък с новоположен асфалт се намира при уширението на ул. „Иван Вазов“ след магазин „Кауфланд“, в посока магазин „Лидъл“.  
 
Собствениците на земи в „Бедечка“ настояват за информация от администрацията, тъй като има действаща строителна забрана за територията.
 
Административният съд отхвърли оспорването на областния управител за „Бедечка“

В жалбата си автентичните собственици от сдружението настояват да разберат поради какви причини, кой, с какви средства и за чия сметка извършва строителна дейност, като полагане на асфалт и изграждане на алея в частните им имот при действаща по ЗУТ строителна забрана.
 
Да се върнем 35 г. назад. Така ли „законно“ са правени и другите „алеи и паркови мероприятия“ през 1983 г. във въпросната територия,  за които  претендирате Вие в изработените 2 броя Технически задания (позовавайки се на в. „Септември“ от 1960 г.) във връзка с промяната на ОУП, за които пише Административен съд- Стара Загора в Решение № 132 от 11.05.2018г. по административно дело №529/2017г.?

алея
netinfo


Притежава ли Община Стара Загора разрешителни и документи за тях, които да са запазени с архива й? От кого, кога и с какви средства са изградени? Общината разполага ли с одобрен план, необходимите разрешителни и документи за полагането на асфалт върху въпросната 20-метрова „алея“ в тази територия. по времето на действащата строителна забрана наложена от Община Стара Загора за 2018 г. в собствените ни частни терени?

Общинските съветници подкрепиха предложението на кмета за „Бедечка“

Как Общината ще се самосанкционира за полагането на асфалт върху 20-метровата „алея“ при действащата строителна забрана по ЗУТ, която сама си издаде и нарушава?“, е записано в жалбата на собствениците на земи в „Бедечка“, които определят ставащото като „поредно беззаконие.
 

алея
netinfo


От администрацията са започнали незабавна проверка по казуса, но към момента не може да се даде отговор кой е асфалтирал участъка. Алеята е незаконна, категорични са те.