Горенето е преустановено, но все още има тлеене
Данните от измерваните показатели за качеството на атмосферния въздух за първите 24 часа показват единствено завишена средноденонощната норма за фините прахови частици (ФПЧ 10), съобщиха МОСВ.

От началото на измерванията с мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория-Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) стойностите на ФПЧ 10 са 1.59 пъти над нормата от 50 µg/m3.

Според получените данни най-запрашено е било между 12:00 и 13:00 часа на 8 ноември, като средночасовите стойности са достигнали 381 µg/m3. Допълнително информация ще бъде предоставена след изтичането на възложените 72-часовите измервания и получаването на окончателните обработени резултати.

Овладян е пожарът в депото край Ракитница

Данните от измерванията с мобилна апаратура (GASMET) на Регионална лаборатория не отчитат нарушения на качеството на атмосферния въздух по допълнително измерваните показатели.

РИОСВ-Стара Загора продължава със завишено внимание да следи развитието на ситуацията предизвикана от пожара на депото в „Регионален център за управление на отпадъци - Стара Загора“.

Горенето е преустановено, но все още има тлеене. Продължава интензивното запръстяване. Задимяването е силно ограничено.