20 000 дка нови насаждения с маслодайна роза
20 000 дка нови насаждения с маслодайна роза
Късна, къса и лоша откъм рандеман и качество на розовия цвят кампания, очакват розопроизводителите от Казанлъшко. С около 10 дни по-късно ще започне розоберът в региона, в сравнение с предходните години.

Заради студената пролет, дъждовете, както и рязкото повишение и понижение на температурите, розовият цвят не може да разцъфти качествено. Това се отразява и на рандемана и качеството на розовото масло, твърдят експертите. Капризите на времето са се отразили и на по-малкото розов цвят, който се очаква. Заради очаквана лоша реколта и по-къса кампания, все още не могат да се прогнозират изкупни цени.  
 
Друг проблем, с който се сблъскват розопроизводители и розопреработватели, е набирането на розоберачи. Дефицитът е традиционен, а търсенето на дълготрайно решение на проблема  без успех. 

Официалните първи туристически розобери са на 24 май. Организирани са общо 8 такива за туристи и гости в Казанлъшко до първата десетдневка на юни.

По последни данни малко над 42 000 декара са градините у нас с маслодайна роза.