конференция
конференция / община Стара Загора
Ръководителят на Международния младежки център в Стара Загора Весела Марева участва в тридневна онлайн конференция на тема „Младежко участие 2.0 - Предизвикателства и възможности".

Тя сподели предизвикателствата пред младежкото участие на местно ниво като акцентът на изложението й бяха младите хора от малките населени места, които имат ограничени възможности за участие в дейности, насърчаващи тяхното личностно развитие.

Марева представи и целите на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Организатор на конференцията е Национален младежки форум и бе открита от зам.-министъра на младежта и спорта Николай Павлов и Симона Димитрова – председател на Национален младежки форум.

Целта на форума бе да разгледа и да създаде препоръки относно Европейска младежка цел №9 “Пространство и участие за всички”, като набележи предизвикателствата пред младежкото участие на местно, национално и европейско ниво и предложи препоръки за тяхното преодоляване.