/ Thinkstock/Getty Images
Еразъм за млади предприемачи е европейска програма, която дава чудесна възможност на предприемачи, наскоро стартирали или планиращи да стартират своя бизнес, да обменят знания и идеи със собственици и мениджъри на успешни компании от други страни. Начинаещите предприемачи получават финансова подкрепа за осъществяване на обмена на опит, който продължава от 1 до 6 месеца.
 

еразъм
Търговско-промишлена палата-Стара ЗагораЕвропейските измерения на професионалното образование обсъждат в Стара Загора

Новите предприемачи ще се обучават на работното място в малки и средни предприятия, ще придобият добри практически съвети и опит в управление на бизнес. Това ще улесни успешното стартиране или укрепване на новата фирма, ще даде достъп до нови пазари и развитие на международно сътрудничество с бизнес партньори в чужбина.
 

б
Thinkstock/Getty Images


Предприемачите-домакини ще се запознаят със свежите идеи на мотивирани, начинаещи предприемачи, които работят в същата сфера. Новите предприемачи може да притежават специализирани умения или познания в област, в която домакините не са специалисти, които да допълват собствените им умения или познания.

Нова инициатива на ЕС:Работа в чужбина за младите хора

Това е едно ефективно взаимноизгодно сътрудничество, при което и двете страни могат да открият нови европейски пазари и бизнес партньори, както и различни начини за правене на бизнес. В дългосрочен план и двете страни могат да се възползват от възможностите на широката мрежа от контакти и евентуално, да решат да развият сътрудничеството в дългосрочно бизнес партньорство.
 

бизнес
ThinkStock/Getty Images


Програмата Еразъм за млади предприемачи е финансирана от Европейската комисия и функционира на територията на участващите по програмата 42 страни посредством посреднически организации, които са компетентни в осигуряване на подкрепа за бизнеса.

Регионален форум дискутира бъдещето на бизнеса

Заинтересованите предприемачи могат да се обърнат за повече информация за условията за включване в програмата към Търговско-промишлена палата-Стара Загора, която е посредническа организация по програма Еразъм за млади предприемачи.
Търговско-промишлена палата-Стара Загора