документи работа
документи работа / Дарик архив
Регионален форум „Бизнесът - сила за добро в Стара Загора“ ще се проведе на 20 юни от 10 до 13 часа в Регионална библиотека Захарий Княжески. Защо и как корпоративна социална отговорност е за всеки бизнес, Лидерство и поемане на лична инициатива, Силата на колективните проекти, Партньорството като успешен подход за положителна промяна в обществото, са част от темите, които ще бъдат обсъдени с местните компании.

Партньори в осъществяването на форума са община Стара Загора, Търговско-промишлена палата - Стара Загора и КонтурГлобал Марица Изток 3.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е най-активната организация в страната в сферата на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Тя е мрежата на отговорния бизнес, която с работата си показва, че бизнесът, посредством участието си в колективни проекти, е сила за добро. Мрежата е обединение на отговорни компании, образователни институции и неправителствени организации. Функционира като част от световната инициатива на Глобалния договор на ООН и е национална партньорска организация на водещата европейска мрежа за КСО - CSR Europe.