/ община Стара Загора
Над 70 са точките в дневния ред на сесията
Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2021 година е 180 628 775 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. Приоритет и тази година е образованието, за което са предвидени 69 979 414 лева, което показва значително увеличение, с близо 9 млн. лева, спрямо миналата година.

Като балансиран и с ниска ликвидност определи най-важния документ на общината председателят на Постоянната комисия по финанси и бюджет към Общинския съвет Николай Николов. По думите му, това е бюджет, който позволява Стара Загора да продължава да се развива и да запази темповете си на развитие, защото е насочен към хората от всички социални сфери на обществото.

Приемането на Бюджет 2021 на община Стара Загора е най-важната точка в дневния ред на предстоящата сесия на местния парламент. Тя ще се проведе присъствено в зала „П. Р. Славейков“ на 25 февруари от 9:00 часа.

Над 70 са точките в дневния ред, сред които Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, определяне на  конкретния размер на финансовата подкрепа  според поредността на раждане на детето.

По време на февруарското заседание ще бъде предложено освобождаване на търговци от такса за ползване на терен за временени преместваеми обекти във времето на извънредната епидемична обстановка.

По предложение на кмета Живко Тодоров ще бъде гласувана процедура за провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови  отчети за  2021 г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие.