/ ThinkStock/Getty Images
Бюджетът на община Стара Загора за 2022 г. беше одобрен по време на днешното заседание на Общинския съвет в града.

Макрорамката му е над 205, 7 млн. лева, което е ръст с близо 14 на сто спрямо 2021 година. Най-голям относителен дял - 37,57%, има функцията „Образование“. Бюджетът й възлиза на 77 233 954 лева, което включва увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал с над 12%.

Има 10 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2022-а

В сектора „Здравеопазване“ за 2022 г. също се наблюдава увеличение с над 1,3 млн. лева, като средствата достигат 10 967 942 лева. С близо 3 млн. лева се увеличава и бюджетът на разходите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, като възлиза на 15 656 181 лева.

За „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ са предвидени 24 045 007 лева. По-важните разходи са за улично осветление - 4 200 000 лв., рехабилитация на уличната мрежа - 5 500 000 лв.; дейности по чистотата - 11 132 314 лв., и по озеленяване - 3 102 257 лева.

За приемането на бюджета гласуваха 40 съветници, против бяха 11. По време на априлското заседание беше одобрена и бюджетната прогноза за местните дейности на община Стара Загора за периода 2023-2025 година.
БТА