изпит
изпит / Тракийски университет
Държавните изпити в Стопански факултет се провеждат присъствено при стриктно спазване на  мерките, препоръчани от здравните органи, във връзка с усложнената епидемиологична обстановка.

Достъпът до сградата на Тракийски университет се осъществява единствено от западния вход, при осигурени от студентите индивидуални предпазни средства - маски и ръкавици или други средства, покриващи носа и устата.

На входа на университета се извършва персонална дезинфекция, всички допуснати студенти се придвижват до залите за провеждане на държавни изпити с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават правилата за социално дистанциране. Разпределението на студентите в залите е организирано, съгласно правилата за отстояние от 2,5 метра между участниците в изпита.

След приключване на изпита, който продължава през целия ден в различни часови интервали, студентите се изпращат до изхода, след което помещенията се проветряват и дезинфекцират.