Половин милион  лева за туристически маркетинг в Розовата долина
Половин милион лева за туристически маркетинг в Розовата долина / Иван Бонев

Проект за устойчиво развитие на туристическия маркетинг спечелиха пет общини от Розовата долина- Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Карлово и Сопот.
Проектът „ Долината на розите и тракийските царе" е на МРРБ и негов бенецифиент и координатор ще е Община Казанлък.
В работната група на проекта са включени представители на всичките пет общини от района, както и туроператори. Стойността на проекта е 489 160 лева, с поделено поравно и пропорционално съфинансиране от петте общини, общо в размер на 23 983 лева.


Целта на проекта е да обедини фестивалите и атракционите , културно-историческите забележителности и самобитните празници на 5-те общини в единен туристически продукт и маршрут, който да се продава по туристическите борси. Част от средствата по проекта ще се използват за изработка на пет отделни филма за района, общи рекламни материали, каталози, диплянки , разработка на туристически маршрути, сайт на проекта и за участие в туристически борси и изложения в следващите две години. Всички рекламни материали ще са на пет езика- английски, руски, немски, френски и български.
Община Казанлък ще участва в този проект със своите Фестивали на розата и на тракийското изкуство, с Празниците на Чудомир и тематичните фотопленери, които се организират. Идеята на партньорите по проекта е догодина да се участва на туристическите борси и изложения с общ щанд на петте общини в Москва, Мадрид, Берлин, Париж и Букурещ.
От общинската управа в Казанлък уточниха, че по проекта няма да се придобиват дълготрайни материални активи, като за изработката на рекламните материали, филми и други атрибути ще се обявяват обществени поръчки.


Интересът на кметовете от общините в района на Розовата долина е да обединим усилията си за привличане на туристи, заяви кметът на Казанлък Галина Стоянова. Тя изрази задоволство, че през тази година, за разлика от предишни е имало сътрудничество, а не съперничество по време на празниците на розите в съответните общини.


Общо 48 са били подадените проекти в МРРБ за спечелване на средства за разработка на туристически маркетинг, като одобрените са 28. Проектът на петте общини от Розовата долина е класиран на 6-то място, заяви Лилия Цонкова, зам. кмет на Казанлък.