/ община Стара Загора
За тринайсети пореден път в Гимназията с преподаване на чужди езици  „Ромен Ролан“ в Стара Загора се проведе Панаир на науките и изкуствата.
 
Любознателност, талант, изобретателност преливаха в залите и по коридорите на гимназията на 23 юни, празникът прерасна в Ден на таланта.

ученици
община Стара Загора

 
На специално изградена сцена в двора на училището ученици от гимназията за 55-и пореден път пяха, танцуваха и се забавляваха.
 
В "Панаир на науките и изкуствата 2021" активно участие взеха всички клубове по интереси в ГПЧЕ "Ромен Ролан"“, сподели Радка Радева, педагогически съветник в гимназията. 

ученици
община Стара Загора


В гимназията ежегодно се приемат девет паралелки, общо 234 ученици, които се разпределят в по три паралелки за интензивно изучаване на английски, немски и френски език.