Стара Загора
Стара Загора / община Стара Загора
Публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за устойчиви градове“, предназначен за изпълнение на инвестиционни проекти, ще се проведе на 25 март от 17.30 часа, в зала „П. Р. Славейков“ .

Средствата ще се използват за реализацията на проектите „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руския  пазар“ и разширение на ул. „Кап. Петко войвода“ и „Реконструкция на Зоопарка  в Стара Загора“.

Максималният размер на дълга е 10, 2 млн. лева, като 6 млн.лв. от тях ще се използват за проекта за „Руския пазар“, а останалите 4,2 млн.лв. за реконструкцията на зоопарка.

Начинът на обезпечение на кредита е чрез учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на Община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на общината, по чл. 45 от Закона за публичните финанси.

На обсъждането са поканени всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес s.deneva@starazagora.bg.