дълг

18.10.2022

България пое нов дълг

На 17 октомври 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа ...
loading