община Стара Загора
община Стара Загора / община Стара Загора
Община Стара Загора организира публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 година.

Обсъждането ще се проведе на 12 април от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков" в сградата на общината.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg  

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз може да подавате до 12 април в деловодството на общината или на електронен адрес: s.deneva@starazagora.bg