обучение по религия
обучение по религия / Старозагорска митрополия
Повече поклоннически пътувания, в които да участват и деца, а също и провеждане на редица събития със Старозагорската митрополия ще се организират в старозагорските училища. Целта е подрастващите да припознаят свещенослужителите за свои приятели, а църковните храмове – за места за духовно смирение.
 

обучение по религия
Старозагорска митрополия


Това стана ясно на среща с директорите на училища, в които се изучава религия от комисия в състав: свещеноиконом Йордан Карагеоргиев, началник на Културно-просветния отдел на Старозагорска митрополия, свещеноиконом Живко Желев, преподавател по религия, свещеноиконом Иван Генов и Благовест Илиев, експерт „Връзки с общественосттта“. Целта на срещата бе запознаване с работата по места, намиране на алтернативни решения при възникнали проблеми и трудности и предвиждане на съвместни инициативи.
 

обучение по религия
Старозагорска митрополия


Изключително удовлетворени от постигнатото в образователния процес са директорите на IV ОУ „Кирил Христов“ Господин Балъкчиев и XII ОУ „Стефан Караджа“ Стефан Желев. Ръководителите на образователните институции се застъпиха за желанието им да има повече поклоннически пътувания, в които да участват и деца, а също и организиране на редица събития със Старозагорската митрополия, за да може подрастващите да припознаят свещенослужителите за свои приятели, а църковните храмове – за места за духовно смирение.

След проведена среща с директора на VI ОУ „Св. Никола“ Дарина Гайдарова и там бе открита форма на обучение по вероучение. В седем общински детски градини вече се провеждат занимания по религиозно възпитание - ДГ №7 „Светулка“, ДГ №8 „Българче“, ДГ №23 „Кипарис“, ДГ №29 „Славейче“, ДГ №31 „Слънце“, ДГ №33 „Люляк“, ДГ №58 „Звездица“.