Обучават педагози за работа с деца със специални образователни потребности
Обучават педагози за работа с деца със специални образователни потребности / Община Чирпан

В Чирпан стартира обучение на 29 преподаватели по проект „Да дадем шанс на учениците със специални образователни потребности за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие".

Учителите са от трите училища в града СОУ „П. К. Яворов", ОУ „Васил Левски", и ОУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Чирпан.

Обучението ще бъде 120 часа, от които 100 часа теория и 20 часа практика, с продължителност от 8 часа седмично. Основните теми са „Стратегии и техники за работа с ученици със специални образователни потребности",
„Комплексно оценяване на образователните потребности на учениците", „Изготвяне на индивидуални програми, съобразно вида и степента на нарушение, възрастови особености и потребности на учениците".

Сключен е и договор с ДИПКУ-Стара Загора. Обучители ще бъдат проф. дпн. Дора Левтерова, доц. д-р Жана Атанасова, гл.ас.д-р Димитрина Брънекова- директор на ДИПКУ при Тракийски университет, Калоян Дамянов - докторант.

Учителите, завършили обучението ще получат удостоверение за допълнително обучение за работа с ученици със специални образователни потребности.