/ iStock/Getty Images

Община Стара Загора и УНИЦЕФ изпълняват пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ в периода март 2021 – юни 2022 година.

Един от компонентите на проекта е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и има за цел да пилотира семейно-ориентиран подход на ранна интервенция на уврежданията и забавянето в детското развитие.

Приоритетна целева група са семействата с деца на възраст 0-3 години, тъй като това е възрастта когато мозъкът е с най-висока невропластичност и ранната намеса има най-голям потенциал да повлияе на хода на детското развитие.

Целта е да се развият услуги за ранна интервенция и по този начин да се подкрепят родителите като се развиват техните умения и знания в грижата и техните увереност и самочувствие в насърчаването на детското развитие, да се развие добра професионална мрежа за ранна намеса, да се подобри координацията между здравната, образователната и социалната системи.

Проект помага на деца в уязвимо положение

В рамките на този проект ще се проведат два онлайн уебинара чрез платформата ZOOM.

На 14 септември от 15.30 до 18.30 часа всички общопрактикуващи лекари и медицински специалисти могат да вземат участие  в уебинар „Ранни прояви на нарушения в детското развитие с фокус върху психомоторното развитие“.

На 17 септември от 15.30 до 18.30 часа родителите ще могат да се включат онлайн в дискусия за „Ранно детско развитие“ Лектор и на двата уебинара ще бъде проф. Иван Иванов- педиатър и детски невролог.

Анализ на УНИЦЕФ, от изследване проведено през 2019 г. показва, че все още проследяването на детското развитие от общопрактикуващите лекари и педиатри се осъществява най-вече по медицински показатели и/или не се извършва систематично при случаите когато достъпът до тях е затруднен, услугите са фрагментирани. Провеждането на редовен скрининг чрез валидизирани инструменти е задължителна част от наблюдението на детското развитие

Изследванията показват, че децата започват да получават подкрепа от образователни или социални услуги средно на 30-месечна възраст. В най-ранните месеци от живота на детето общопрактикуващият лекар е единствен специалист, който има наблюдение над него и често се ползва с голямо доверие от семейството. Така неговата роля е огромна и по отношение на превенция и навременна реакция при наблюдавани затруднения в развитието.

 

община Стара Загора