Община Стара Загора е сред отличниците по оценка на финансовото ведомство
Община Стара Загора е сред отличниците по оценка на финансовото ведомство / dariknews.bg, архив

Стара Загора е сред първите пет общини с най-добра обща оценка, посочени от Министерството на финансите, в изследване на финансовата стабилност на местните власти.

Критериите, по които Министерството на финансите определя оценките за финансовата стабилност на общините са групирани в 4 групи- Показатели за финансова самостоятелност, Показатели за финансова устойчивост, Показатели за ефективност и Показатели за инвестиционна активност.

Община Стара Загора е от 89-те общини в страната, които нямат просрочени неизплатени задължения към 31.12. 2012 година. Реализиран е и преходен остатък от 2012 г. в размер на над 9 млн.лв. Благодарение на запазената добра политика за финансите на общината, през 2012 г. рейтинговата агенция „Стандарт енд пуърс" повиши кредитния й рейтинг на ВВ+, със стабилна перспектива. Значително е подобрена събираемостта на дължимите данъци и такси.

Благодарение на проведените от Община Стара Загора търгове за обществени поръчки са намалени значително цените на много дейности като ремонт на тротоари, улици, осветление, както и в сферата на образованието. Спестен е обществен ресурс, който през 2013 година ще бъде насочен преди всичко за подобряване на инфраструктурата, в образованието и за съфинансиране на спечелените европроекти, които са за 160 млн.лв.

Община Стара Загора няма да повишава данъци и такси за гражданите през 2013-та година и ще пристъпи към реализация на сериозна инвестиционна програма.