заседание
заседание / община Казанлък
Община Казанлък ще кандидатства по Програма ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”. Решението за кандидатурата на Общината, с насоченост към култура и културно наследство, като ресурси за местно и регионално развитие, бе гласувано днес на последното за мандата заседание на Общински съвет – Казанлък.
 
„Това е една възможност, която искаме да използваме, за да можем да надградим всички събития, заложени в проекта „Светът на траките”, в рамките на който ще бъде изграден изцяло нов комплекс, портал към Долината на тракийските царе”, коментира зам.-кметът Лилия Цонкова.
 
Проектното предложение на Община Казанлък ще бъде по Програма ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. По програмата ще бъдат подкрепени финансово проекти, които съдават ново културно съдържание, чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., които целят привличането и развитието на нови публики и разширяват обхвата на културната дейност на местно и регионално ниво.
 
В Общината е създадена работна група за предложения на различни идеи, съобщи Сребра Касева, началник „Кабинет“ на Кмета. В нея участват представители на културните институти в Казанлък.
 
Предвиденото финансиране е между 50 хиляди и 200 хиляди евро, финансова помощ за публични органи до 100% от общите допустими разходи. Продължителността на проекта трябва да бъде между 6 и 24 месеца, с краен срок за приключване – април, 2024 година.
 
Срокът за кандидатстване с проектни разработки пред Министерство на културата, като Програмен оператор на Програмата е до 3 декември 2019 година.