Десислава Калайджиева
Десислава Калайджиева / Пресцентър АП-Пловдив
Прокурорската колегия на ВСС назначи прокурор Десислава Калайджиева за заместник-административен ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора.

Десислава Калайджиева има над 18 години юридически стаж, от които 17 години в Прокуратурата-била прокурор в Районна прокуратура-Чирпан и Районна прокуратура-Стара Загора. Три пъти е била отличена от Главния прокурор с поощрения за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

Прокурор Калайджиева е наблюдавала преписки и дела за деяния, извършени при усложнена престъпна дейност. Участвала е в специализирани групи от прокурори, отговарящи за разследването по определени категории дела за престъпления по приоритетни за прокуратурата направления.

Тя има и съществен личен принос в срочното и качествено изпълнение на задачите на Районна прокуратура-Стара Загора и притежава в значителна степен необходимата управленска и организационна компетентност.