На втора инстанция върнаха в ареста обвинените за побоя
На втора инстанция върнаха в ареста обвинените за побоя / IStock
Данните са за декември миналата година
Прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили в последния месец на миналата година по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – Стара Загора 63 прокурорски акта срещу 69 лица.

Това са 26 обвинителни акта срещу 31 лица,  23 споразумения за решаване на делото срещу 24 лица и 14 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 14 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 4 дела с прокурорски акт срещу 4 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; за извършени блудствени действия), 7 дела срещу 7 лица за престъпления против брака и семейството (неполагане на родителски грижи; за неплащане на издръжка; незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице), 20 дела срещу 26 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за измама; за унищожаване/повреждане на чужда движима вещ), 1 дело срещу 1 лице за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за пречене/осуетяване изпълнението на съдебно решение или заповед за защита от домашно насилие), 1 дело срещу 1 лице за документно престъпление.

Пет са били делата срещу 5 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за закана за извършване на престъпление; за хулиганство; за невярно повикване за помощ или тревога) и 25 дела срещу 25 лица за общоопасни престъпления (за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за държане на високорискови наркотични вещества).