Нов съдия в състава на Районен съд-Стара Загора (СНИМКИ)

/ Dariknews.bg
Неделина Минчева е новия съдия на Районен съд-Стара Загора.

Приключи обявения през декември месец на 2017г. конкурс от Висшия съдебен съвет за преместване на свободния щаб за съдия в Районен съд-Стара Загора. Влезе в сила решението на Съдийската колегия на ВСС за назначаване на съдия Неделина Минчева.

нов съдия в Районен съд Стара Загора
Dariknews.bg

Тя има дванайсетгодишен стаж в Районен съд-Гълъбово, като е разглеждала предимно граждански дела. В Районен съд-Стара Загора, съдия Неделина Минчева отново ще разглежда граждански дела заради опита си в сферата и заради недостига на съдии в гражданско отделение на Районен съд-Стара Загора.

нов съдия в Районен съд Стара Загора
Dariknews.bg

“Желая на съдия Минчева да бъде все толкова успешна в професионален план и да знае, че винаги може да разчита на всички нас за професионален съвет. Нека престоят й в Районен съд-Стара Загора да бъде много слънчев, за да бъде така я приветстваме с този хубав слънчоглед”, каза председателят на Районен съд-Стара Загора Милена Колева.

нов съдия в Районен съд Стара Загора
Dariknews.bg

Съдия Неделина Минчева подписа акта за встъпване в длъжност и благодари за възможността.

нов съдия в Районен съд Стара Загора
Dariknews.bg

“Тези, които ме познават, знаят че от години се опитвам  да се преместя в Районен съд-Стара Загора. Това беше дългогодишна борба за мен, която завърши с успех. Надявам се да бъда полезна за този съд и да работим ползотворно заедно”, сподели съдия Минчева.