/ Окръжен съд - Бургас
Съдия Камелия Ненкова от Районния съд в Бургас посети Полша. Визитата от магистрати от държави-членки на европейския съюз, беше организирана от Европейската съдебна мрежа по програмата за международен обмен.

По време на нея са били дискутирани различните съдебни практики в различните държави, както и въпросите по спазване на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека.

В столицата Варшава, съдия Ненкова посети Върховния административен съд, Върховния съд на Република Полша, Националната прокуратура, като се е срещнала със свои колеги – съдии и прокурори.

с

Тя проведе срещи и с ръководствата на Варшавския затвор, ареста, посетила е и затвора в град Тшебиня и тамошната полиция. Посети и вицепрезидента на Апелативния съд в Краков.

с