Нов проект за дуално обучение и бизнес коопериране представиха в Стара Загора
Нов проект за дуално обучение и бизнес коопериране представиха в Стара Загора / Търговско - промишлена палата Стара Загора

Възможностите старозагорски фирми да се включат в проекта „B2B 4 CSR" представиха в Търговско-промишлената палата Николай Желязков и Васил Шандурков от Българо-швейцарската търговска камара (БШТК).

Проектът е насочен към предприемачи, които се интересуват от млади специалисти, подготвени по дуална система за професионално (дуално) образование. Участниците в проекта ще имат възможност да се запознаят с работата на дуалната система в Швейцария и какви са ползите от нея, както и да разширят деловите си контакти със сродни фирми от Швейцария. Ще посетят и професионални гимназии и фирми от сходни браншове в Швейцария. Проектът е насочен към фирми, които развиват дейност в секторите: Металообработване, Машиностроене, Мебелно производство, Готварство, Индустриална електроника и Електротехника, които имат успешно партньорство с професионални гимназии и/или искат да започнат такова, желаят да се включат в проект „ДОМИНО" или вече участват в него и имат намерение да са част от Партньорската платформа на БШТК Проект ДОМИНО.

Това е съвместна инициатива на Швейцария и България (2015 - 2019 г.) с цел създаване на нормативна основа и изграждане на капацитет за успешно прилагане на дуално професионално образование в средните училища, което да отговаря максимално на потребностите на бизнеса. До момента в програмата участват 16 училища, повече от 50 фирми и 400 ученици, разпределени в следните професии: Машини и системи с ЦПУ, Техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти, Електротехник, Газов техник и Готвач, а за учебната 2017/2018 година са предвидени допълнително и Автомобилен техник, Индустриална електроника и електротехника и Мебелно производство.

Област Стара Загора е на първо място в страната по внедряване на дуалното обучение, голям принос за което има активната позиция на Търговско-промишлена палата и на Регионалното управление на образованието в Стара Загора. Тази прогресивна форма на обучение е въведена в четири професионални гимназии - старозагорските ПГ по механотехника и транспорт, ПГ по електротехника и технологии, ПГ по обществено хранене и казанлъшката ПГ по механотехника.

Очаква се за следваща година, с помощта на проекта ДОМИНО, в програмата за дуално обучение да се включат още две старозагорски професионални гимназии.

Основна задача на БШТК е да стимулира икономическите отношения и да улеснява комуникацията между фирми от България и Швейцария, както и да представи България като надеждна дестинация за изграждане на делови партньорства (производство, асемблиране, услуги, съвместни проекти и др.) За постигане на тази цел камарата създаде през 2013 година Партньорска платформа - „BSCC Partnership Platform", която съдържа база данни на повече от 60 български компании, които могат да бъдат равностойни партньори на швейцарски фирми. Междувременно швейцарските фирми попаднаха под засилен международен натиск, в резултат на поскъпналия Швейцарски франк (през 2015 година Швейцарската национална банка премахна фиксинга евро-франк). Те са изправени пред нуждата от търсене на гъвкави чуждестранни партньори и нови доставчици, които да възстановят конкурентните им предимства. Възползвайки се от дадената ситуация, БШТК ще надгради проекта ДОМИНО и Партньорската си платформа, чрез множество организирани фирмени посещения и персонални срещи в България и Швейцария, които ще подпомогнат изграждане на доверие и ще поставят основата за успешни бъдещи партньорства. Българските компании ще имат възможност да научат на място структурата, организацията и ползите от въвеждането на дуално обучение, а от друга страна, всички участници в проекта ще бъдат включени автоматично в базата данни на Партньорската платформа.

В рамките на проекта ще бъдат организирани посещения в швейцарски компании на 8 групи, всяка съставена от осем фирмени и двама училищни представители. Предвидена е и възможност за участие в бизнес форума в Швейцария (март 2017), както и в последващ бизнес форум в България, с възможност за фирмени посещения (юни 2017).

При посещението си експертите от БШТК посетиха 9 фирми от Стара Загора и Казанлък, които бяха включени в Партньорската платформа по проекта. Благодарение на доброто партньорство между БШТК и ТПП - Стара Загора, почти една трета от фирмите, включени в Платформата са от Старозагорски регион, от където ще бъдат сформирани и първите групи за посещение в Швейцария през януари.