/ Дарик архив
144 115 MWh електроенергия са консумирали клиентите на EVN България периода 23 декември – 27 декември. Тези стойности са по-малки от потреблението през тези дни на 2016 г., когато са консумирани общо 154 785 MWh. Върховият товар по електроразпределителната мрежа през отминалите празнични дни е регистриран вечерта на 23 декември..
 
EVN България напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство използва ли се в имота електроенергия за отопление външна температура:

понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10% брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището  състояние на жилищната сграда/имот - налице ли са енергийноефективни мерки в сградата/имота вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност и други.
 
Всеки клиент може периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).
 
Специалистите в диспечерските центрове на компанията осъществяват денонощен мониторинг на мрежата. Общо 75 дежурни екипа са в постоянна готовност да работят при зимни условия за нормализиране на захранването в случаи на необходимост. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника.