/ областна администрация Стара Загора
През цялата изминала година на територията на Старозагорска област са възникнали 3146 пожара.
 
От тях 25 са били в горски масиви. Унищожени са 6312 дка широколистна и 572 дка иглолистна гора. Близо 85% от горските пожари са възникнали заради нерегламентирана земеделска дейност или неизправна земеделска техника в близост до горски масиви.
 
Данните станаха ясни на среща при областния управител Иван Чолаков по повод предстоящия пожароопасен сезон. Участниците в разговорите набелязаха мерките и докладваха готовността за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари.
 
Бригаден генерал Стоян Шопов докладва, че Втора механизирана бригада поддържа 17 формирования за оказване на помощ при бедствия и аварии. Четири от тях са за реакция при пожари, като 1 е в Стара Загора. Още 1 има в Казанлък, то е към 61-ва Стрямска бригада.
 
Във връзка с предстоящата жътва на ечемика са започнали масови проверки за състоянието на земеделската техника и за спазването на противопожарните мерки. Част от тях е забраната за палене на огън на по-малко от 100 м от горски масив.
 
Площта на горите, които РДГ стопанисва и управлява в Старозагорска област, е 1.7 млн. дка. Тази година е увеличена дължината на противопожарните прегради и минерализованите ивици, чиято цел е да ограничават и задържат възникнали пожари.
 
Участниците в срещата призоваха земеделските стопани и гражданите да спазват наложените правила, да бъдат предпазливи и да сигнализират веднага при възникване на пожар.