ден на творчеството
ден на творчеството / СНЦ Бъдеще за децата
Работилница под надслов „И аз мога!“ събра в себе си изкуство, печива с любов, hand made изделия и разговори за изборите и възможностите. 
 
Сдружение „Бъдеще за децата“ организира Ден на творчеството, в който се проведоха няколко работилници- „Приложни изкуства“ и „Бисквитките“ в новоразкрития Център за трудова адаптация и социализация за младежи с увреждания в Казанлък.
 
Екипът по проект „Социално включване чрез заетост“ – трудотерапевти, социален сътрудник и педагог и психолог, са мотивирани и успяват да видят и отключат в младежите със специални потребности онази специалност и талант, като им помогнат за създаването на условия за успех и развитие по пътя.
 
В работилничките се включиха младежите със специфични нужди от Центъра, обучаващи се на трудови навици и умения за справяне в ежедневието, и младежи – доброволци от различни точки на света, които са в Казанлък, по покана на МЦР „Взаимопомощ“. Те са голяма и многолика група от завършили гимназиален курс на обучение деца, студенти, хора с различни интереси.
 
Две организации и два проекта се обединиха и показаха, че различното е плюс. Всеки един от участниците в организираната Работилница демонстрира, че е добър в нещо, което да сподели с групата, с обществото.Творчеството под надслов „И аз мога!“ успя да свали езиковата бариера, и да отключи един нов език и начин на комуникация  - обмяна на опит и умения, общуване с езика на толерантността, уважението и любовта, желанието да правиш и твориш с ръцете и сърцето си, споделят организаторите.