Международен младежки център организира кръгла маса По пътя на успеха
Международен младежки център организира кръгла маса По пътя на успеха / община Стара Загора

Международният младежки център в Стара Загора организира кръгла маса на тема "По пътя на успеха". Инициативата е част от дългосрочна кампания, целяща активиране и мотивиране на младите хора да се образоват, да следват целите си, да се учат да успяват.

Младежите от целевата група на центъра имаха възможността да се срещнат с енергични, деловити и успяващи млади хора, представители на бизнеса и науката, които активно участват в развитието на икономиката и търговията в града. Младите предприемачи Ангел Филипов, Калоян Върляков, Евгени Лишев, Димитър Ангелов, Цветан Захариев, Тихомир Рачев и Радостин Танев представиха пред младежите формулата на успеха от тяхната позиция за професионалното, бизнес и личностното израстване.

Основната цел на инициативата бе мотивиране на младежите да учат, да се образоват, да си поставят цели и да ги постигат. В рамките на срещата бяха дискутирани темите за младежкото предприемачество, личностното развитие и проблемите, които срещат младите бизнесмени по пътя към успеха.