Казанлъшка сесия: отложена наредба, препирни и над 2 млн. за битови отпадъци
Казанлъшка сесия: отложена наредба, препирни и над 2 млн. за битови отпадъци / netinfo

Близо 4 милиона лева са постъпили от различни общински такси в общинския бюджет на Казанлък за миналата година.
Това стана ясно от приетия днес отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2012 година на община Казанлък.

Постъпленията от общински такси са на практика 58% от общия размер на неданъчните приходи в бюджета, които за миналата година са 6 793 129 лв. Увеличението им е с 811 хиляди лева, спрямо 2011 година.
Повече пари за събрани за местната хазна през миналата година и от имуществени данъци- 3 748 037 лева, като увеличението спрямо 2011 година е с 382 хиляди лева. Подобна и ситуацията и с парите от данък МПС 1 484 555 лева, увеличението от 144 хиляди лева.
По-малко са били постъпленията от патентния данък, плащан на територията на община Казанлък - събрани са 156 хиляди, 814 лева. Нищожна е сумата, събрана и от туристически данък- 41 069 лева.
По-малко са събраните пари и от приходи от продажби на общинско имущество- 1млн. 557 хиляди 155 лева. Сумата е със 770 хиляди лева по-малко от приходите година по-рано. По-малко са постъпленията и от фонд "Приватизация"- 101 800 лева, при извършени разходи за годината в размер на 129 549 лева.


С близо милион повече- 811 хиляди лева, са събрани през 2012 година спрямо предходната от такса битови отпадъци. В общинската хазна за изминалите 12 месеца по това перо са влезли 2 млн. 394 704 лева. От глоби, санкции, наказателни лихви в хазната са постъпили 95 хиляди 469 лева.
Постъпленията от дарения през 2012 година на община Казанлък са 249 хиляди 907 лева. От такса "куче"- едва 2 698 лева, а от такса за гробни места- събраните пари са 16 306 лева.


От отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Казанлък за миналата година стана ясно, че целевата субсидия за капиталови разходи е усвоена на 100%, толкова е усвоената субсидия и за финасирането на делегираните от държавата дейности.


Сред разходите на бюджета най- голямото перо е за заплати-55% от общите разходи- 18 млн. лева. За издръжка на общинските дейности и заведения са похарчени близо 11 милиона лева, за външни услиги- 2 млн. 525 195 лева, за капиталови разходи изразхованата сума е 2 млн. 279 хил. лева. В края на годината просрочените задължения на община Казанлък са в размер на 2 млн. 227 125 лва, , като 1 млн. 332 176 лева са за делегирани от държавата дейности, а останалите 894 949 лева за местни.

На заседанието си съветниците на Казанлък приеха и Младежкия план за дейности за настоящата година. В хода на разглеждането на точката, председателят на Младежкия общински съвет Александър Трифоново попита как заложените мерки в плана ще се борят срещу младежката безработица, като определи предложените в плана мерки като "пожелателни".
Забележката на младежа към предложения План стана повод за разяснения от страна на зам.кмета по младежките дейности Лилия Цонкова и от председателя на Общинския съвет Николай Златанов, който прикани младите хора да се интересуват повече и да се запознаят подробно с това, което се прави в общината.
Репликата на Златанов към младия човек стана повод за размяна на остри реплики между него и общинския съветник от НСДВ Галин Георгиев.


На заседанието си съветниците решиха принципно, като част от Годишната програма за управление на общинската собственост да се пръстъпи към продажба на имота на Община Казанлък от 9 декара в град Равда, заради непрестанни съдебни процедури и претенции на различни собственици, които препродават терени.
Съветниците одобриха и и обектите, които през настоящата година ще се финансират и ремонтират с пари на фирма "Ветроком", по силата на подписано в предходния кметски мандат споразумение за подпомагане.
Общинският съветник от Експерти за Казанлък Драгомир Петков предложи да се обсъди увеличение на сумата , с която фирмата помага на общинат поради това, че вече е реализиран и втори етап от проекта за ветрогенераторен парк, а на практика споразумението не е актуализирано. От август миналата година кметът на Казанлък Галина Стоянова е изпратила писмо до управата на фирмата, но отговор няма. Заради трудната комуникация Стоянова помоли съветниците да помагат.. в името на общите интереси на жителите на общината.
За 2013 година "Ветроком" ще подпомогне финансово различни прояви и общински заведения на територията на община Казанлък със 70 хиляди евро.


На заседанието съветниците с абсолютно единодушие преизбраха за нов 3 годишен мандат за управител на МБАЛ Казанлък д-р Кети Маналова- Владкова. Мотивът им бе доброто управление в най- трудните за болницата години и работата по няколко големи проекта за оборудване на болницата.


Общинският съвет на Казанлък прие предложенето на Васил Самарски от групата на БСП за обществено обсъждане на новата Наредба 21 за разполагане на временни обекти за търговско и друго обслужване на територията на община Казанлък.
Мотивът на Самарски да се изслушат представителите на дребния и среден бизнес в общината бе факта, че тази наредба има ярко икономическо влияние върху развитието на дребния бизнес в община Казанлък и на търговците на земеделска продукция.