Пари от глоби за оптични дискови влизат във фонд „Култура”
Пари от глоби за оптични дискови влизат във фонд „Култура” / netinfo
1 129 000 млн. лева са събрани от Община Казанлък от глоби и санкции по 645 Наказателни постановления за различни нарушения на общински наредби,свързани с обществения ред и сигурност. Сумата е сбор от събраните средства за последните три години. От Общината уточняват, че събираемостта на санкциите е едва на 40%.

Най-много - 3214 са съставените фишове за три години за нарушения на общинската наредба за паркирането, престоя и спирането в общината. Най-малко - 21 са наказателните актове за свободно разхождане на домашни животни.

Лицата, заведени на отчет в полицията за разпространение, държане и употреба на наркотици за последните три години в община Казанлък, по официални данни са 189. Регистрираните за просия са 47.

Като роми в община Казанлък са се самоопределили 3734 лица, като 2073 от тях живеят в кварталите „Кармен“ и „Казмера“. Данните са от последното национално преброяване на населението през 2011 г. Общината в Казанлък не събира данни за етническа принадлежност.

Официалната статистика на Общината показва, че като „деца в риск“ за последната една учебна година са 155, но едва за 4 от случаите директорите са докладвали за това на кмета, бе съобщено на форума. Фактът бе определен като „тревожен“.

По последни официални данни на общинската  администрация, жителите на община Казанлък по постоянен адрес са 82 818 човека, а по настоящ с близо 8000 по-малко - 75 403 души.