Стара Загора
Стара Загора / община Стара Загора
Публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2020 година ще се проведе на 22 януари от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков.

Материали за проекта на Бюджет за 2020 година са публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора - (www.starazagora.bg (https://starazagora.bg/bg/obshtinski-byudzhet/pokana-za-publichno-obsazhdane-na-proekta-na-byudzheta-za-2020-godina)

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2020 година могат да се представят в деловодството на общината, както и на електронните адреси: mayor@starazagora.bg  и  s.deneva@starazagora.bg от датата на публикуване на поканата до 21.01.2020  година.

За допълнителна информация, справки и въпроси  -  тел. (042) 600 906, (042) 614 634.