/ община Стара Загора
Международният младежки център в Стара Загора организира Лятна доброволческа програма за младежи между 15 и 30 години.
 

Инициативата започва с откриващо събитие на 3 и 4 юли и е с обща продължителност три месеца. Във фокуса на програмата е стимулирането на доброволчеството сред младите хора и ефективното използване свободното време на младежите.
 
Участниците в програмата ще имат възможността да се включат в ежеседмични срещи, свързани с:

- Реализиране на ММЦ доброволческа мисия
- Участие в неформални, забавни срещи за сплотяване и опознаване на групата
- Реализиране на мисия, инициирана от самите участници
- Участие в ежемесечна среща за рефлексия и планиране.

 
В рамките на програмата младите хора ще имат възможност да реализират свои доброволчески мисии в различни сфери, свързани с подкрепа за животните, екология и опазване на околната среда, организиране на събития, изкуства и творчество, помощ за нуждаещи се хора.
 
При включването си в програмата, всеки младеж ще получи Доброволческа книжка, в която ще бъдат отбелязани всички инициативи, в които са участвали младите хора и уменията, които те са развили.
 
Записването става с регистрация до 28 юни на следния линк: https://forms.gle/L3xw64hRgSSLJKWk8.