/ iStock/Getty Images
Всяко дете или младеж може да се обучава най-много в три форми
Центърът за подкрепа за личностно развитие - ЦПЛР към Община Стара Загора приема участници в клубни форми и школи за новата творческа 2019-2020 година.

Две школи по програмиране за деца стартират в Стара Загора

Основната дейност на Центъра е организиране на извънучилищна дейност с деца и младежи в свободното им време за развитие на личностния потенциал, творческото мислене, изграждане на нравствена, познавателна, естетическа, екологична и гражданска култура. Чрез дейностите си работи за изграждане и утвърждаване на духовни и граждански ценности, защита на правата на децата и младежите..

Община Стара Загора

Ако си дете или младеж на възраст от 6 до 19 години и искаш да откриеш и развиеш своите заложби и умения за цял живот, заповядай при нас. Тук всички получават равен старт, независимо от вероизповедание, етнос и социален статус, призовават от Центъра.

Заниманията са в три направления - Изкуство, Наука и Гражданско и неформално образование в 23 форми и клубове. Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и младежи.

Силно състезание по дебати проведоха в Стара Загора (СНИМКИ)

За записване децата, младежите и родителите могат да подават заявления лично в сградата на ЦПЛР-Стара Загора ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от 16 септември всеки работен ден от 09.00 часа до 20.00 часа

Всяко дете или младеж може да се обучава най-много в три форми. Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите. Всички форми са безплатни.

Библиотека "Родина" с летни занимания за най-малките старозагорци

Творческата 2019-2020 г. - започва на 01 октомври по график за всяка от формите. За повече информация: тел. 042/ 62-90-62, 042/ 63-86-98.