о
о
Старта на две школи по програмиране за ученици от 4 до 7 клас в Стара Загора обяви Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас.
 
 
Обученията са безплатни за децата, а кандидатстването за тях е отворено до 29 септември през сайта на Училищна Телерик Академия. Програмите в Стара Загора се реализират с подкрепата на Фондация „Америка за България”.
 
От желаещите не се изискват предварителни познания по програмиране. Необходимо е да кандидатстват онлайн и да се явят на входен тест. Кандидатстването е отворено за 1 от школите, която е с фокус начинаещи. Другата група е за напреднали, които продължават обученията си от миналата учебна година.
 
Интерактивните обучения развиват логическото мислене и креативността на учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални компетенции. Те се водят от опитни преподаватели и специалисти по утвърдена методология и формат, съобразени с възрастта на участниците. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга програма.
 
В програмите „Алгоритмично програмиране“ учениците усвояват основополагащи знания по програмиране, развиват логическото си мислене и се подготвят за състезания по информатика.Повече информация може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.