психолог
психолог / Тракийски университет
Екип на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора проведе изследване за влиянието на 6-месечното отсъствие от училище (в периода март – септември 2020 г.) на децата върху тяхната социализация.

То обхваща шест втори класа от училища в Старозагорска област и е проведено в рамките на проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“, по който департаментът е партньор.

Доцент д-р Дончо Донев, преподавател по социална психология и ръководител на изследването, сподели за резултатите от проучването и равносметката, която може да бъде направена след дистанционния режим на обучение при децата.
 
Според него, един от основните въпроси, които цялото общество си задава напоследък е свързан с това как физическата изолация се отразява на социализацията при учениците в начален етап. „В проучването анализирахме 2 показателя, отразяващи социалните и емоционални компетентности на учениците в начален етап. С получените резултати мога категорично да успокоя всички родители-социалната изолация и дистанционното обучение не повлияват негативно емоционалното и социалното развитие на учениците в начален етап. Оказва се, че колкото и неприятно да е за тях отделянето от техните връстници, те не само, че не губят, но и успяват да развиват своите умения за общуване“.

Децата не са умалени модели на възрастните, припомни психологът, тъй като според теорията за различните поколения (игрек, зет, алфа), настоящите ученици в начален етап функционират по-различно от нас. За тях информационните и комуникационни технологии са част от естествения свят, в тяхната представа за света технологиите не са нещо лошо или хубаво – те са просто реалност. „Вероятно всеки е виждал как ученици са физически близо един до друг и общуват през устройствата си. За тях това е съвсем естествено. И вероятно този начин за общуване води до резултатите, които получихме в изследването. Реално, голяма част от общуването между учениците е виртуално. Физическото дистанциране не разрушава съществуването на техните общности, защото то е по-скоро виртуално, отколкото физическо. И тъкмо в тези „виртуални“ общности учениците развиват своите социални и емоционални компетентности“.

По повод дистанционното обучение, доц. Донев коментира, че то размени ролите на учители и ученици-учителите попаднаха във виртуалната среда, която е територия на учениците. В резултат на това учениците спонтанно започнаха да налагат правилата, а учителите някак започнаха да ги следват. „Нямам предвид, че учениците учат учителите. Във виртуалната стая, учениците са в собствени води, а учителите се опитват да се адаптират. По този начин, учениците имат по-голям контрол върху процеса на обучение. Това изисква учителите да се адаптират към тази, нова за тях, среда, а докато това се случи, няма как да говорим за особено високо качество на обучението. И затова не са виновни, нито учителите, нито учениците. Реално учителите не разполагат, нито с методика, нито с достатъчно средства за обучение в електронна среда, а и не са подготвяни за подобно обучение. Въпреки това не може да се пренебрегнат ентусиазмът и усилията, които всички полагат“.

Социалните роли на учениците, учителите и родителите, е темата на новото изследване, по което ще работи социалният психолог доц. д-р Дончо Донев. „Надявам се да успеем да дадем поне частичен отговор на въпроса защо учители, родители и ученици не успяват да функционират в синхрон в областта на образованието“.