/ БТА
Радослава Маждракова ще ръководи за втори мандат Районния съд в Казанлък.
 
Отстояване на бързото и качествено правосъдие и усъвършенстване на организацията на работа на съда, непрекъснатото повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители, осигуряването на максимален и ефективен достъп до правосъдие, включително чрез въвеждане на електронното правосъдие, са приоритетите, които си поставя съдия Маждракова.
 
Сред мотивите за избора й като административен ръководител са висок професионализъм, етични и лидерски качества, създадената организация в съда за преодоляване на проблемите с натовареността, както и на резултатите от нейния успешен първи управленски мандат.