/ община Стара Загора
За дванадесети пореден път Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Център за превантивна и психолого-консултативна дейност към  Община Стара Загора организират лятна превантивна програма  „Ваканция 2021“.
 
Тази инициатива предлага на децата възможности за полезно и приятно организиране на свободното време.
 
Традиционно ще се работи с деца от 8 до 18-годишна възраст, живеещи на територията на Община Стара Загора и пребиваващите през лятото в града.
 
Програмата се провежда в периода 21 юни – 24 юли и стартира с рисунка на асфалт на тема ,,Подай ръка на доброто“ в парк ,,Пети октомври“.
 
Финалното събитие е на 24 юли (събота)- пикник за деца и родители около езерото ,,Загорка“.
 
Програмата ,,Ваканция 2021” предоставя безплатно пакет от 14 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града.
 
Тя включва интерактивни занимания и игри, демонстрации, викторина, състезание с велосипед, спорт и много забавления. Дейностите подпомагат успешното справяне с някои от задачите на развитието, които стоят пред подрастващите и чието решаване гарантира тяхната сигурност и безопасност.
 
община Стара Загора