/ Община Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 9 до 13 ноември:

Разширяват обхвата на проекта за оползотворяване на ненужни дрехи и обувки

понеделник 9 ноември


- 1 кв. „Железник-малък“ - вътрешни улици

вторник 10 ноември

- 1 кв. „Железник-голям“ - вътрешни улици

сряда 11 ноември

- 1 кв. „Железник-голям“ - вътрешни улици

четвъртък 12 ноември

- 1 кв. „Три чучура-север“ - вътрешни улици

петък 13 ноември

- 1 кв. „Три чучура-север“ - вътрешни улици
- 2 ул. „Капитан Петко войвода“от ул. „Никола Икономов“до бул. „Цар Симеон Велики“
- 3 ул. „Никола Икономов“от ул. „Капитан Петко войвода“ до бул. „Цар Симеон Велики“


При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.