/ Община Стара Загора
Община Стара Загора разширява обхвата на системата за разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил. През изминалата седмица бяха поставени допълнително още пет специализирани контейнера.

Община Стара Загора

Съдовете са позиционирани на удобни и леснодостъпни места:

- ул. Младост, кв. Железник е поставен втори контейнер
- Северно от бул. „Никола Петков“, паркинг до църква „Св. Игнатий Старозагорски“
 - ул. „Св. Отец Паисий“ № 89 източно от офис на EVN
- североизточно от кръстовището на ул. „Пенчо Минев“ и ул. „Васил Левски“
- ул. „Подполковник Калитин“, южно от бул. „Цар Симеон Велики“


Припомняме, че проектът на местната администрация съвместно с TexCycle стартира през 2018 година и цели оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали. Контейнерите са ясно обозначени с надпис „Дрехи и обувки“.

Община Стара Загора

В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са изписани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. С цел повишаване на ефективността на системата е желателно дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торба.

Обслужването на контейнерите се осъществява два пъти седмично, а при необходимост и с по-голяма честота от фирма „Евротекс“ ЕООД, с която Община Стара Загора има сключен договор. „Евротекс“ ЕООД се грижат и за по-нататъшното оползотворяване на текстилните продукти, за да се затвори жизнения им цикъл по екологичен начин и те да бъдат използвани отново.

Община Стара Загора

Част от текстилните материали се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации.

Част от материите - предимно пуловери и други плетива - се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия. Проектът TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в Община Стара Загора.