контейнери за дрехи и обувки
контейнери за дрехи и обувки / netinfo
Община Стара Загора е първата община в България изградила система, която дава на гражданите възможност да покажат, че са екологично отговорни като се освободят от своите ненужни дрехи.

Днес, съвместно с „Евротекс“ ЕООД, стартира проект TexCycle за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали. Събирането, транспортирането и последващото оползотворяване се извършват за сметка на компанията, без да се заплаща нищо от страна на общината и данъкоплатците

контейнери
netinfo


В първия етап на изпълнение на проекта TexCycle в Стара Загора са позиционирани 5 специализирани контейнера на удобни и леснодостъпни места:

1.      На източния тротоар на ул. „Княз Александър Батенберг“, в близост до пресечката с бул. „Цар Симеон Велики“;
2.      На паркинга на парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“;
3.      В близост до парк „Зеленият клин“
4.      Квартал „Железник“ – пресечката на ул. „Ген. Иван Пашинов“ и ул. „Алеко Константинов“;
5.      На паркинга на пресечката на ул. „Любор Байер“ и бул. „Руски“


Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са изписани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Добре е дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торба.

контейнери
netinfo


Проектът TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в община Стара Загора.

Част от текстилните материали се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба, се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите - предимно пуловери и други плетива - се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.

контейнери
netinfo


Системата за разделно събиране осигурява лесен, сигурен и удобен алтернативен начин за разчистване на ненужните дрехи, което предотвратява тонове текстилен отпадък да стигнат до сметищата или да бъдат разпилени в близост до контейнерите за смесени битови отпадъци и нерегламентирано изгорени.

В съоръжението за третиране облеклата и другите текстилни материали, които са годни за повторна употреба и са преминали през дезинфекция, се използват повторно като дрехи втора употреба.

Ключов аспект на успешното прилагане на Европейската стратегия за кръгова икономика е повишаването на обществената информираност относно устойчивото третиране на отпадъците. Успоредно със със събирането на употребявани дрехи, проект TexCycle развива и комуникационна стратегия, чиято цел е повишаване на информираността и промяна в навиците за изхвърляне на непотребни облекла.