Готов е списъкът с одобрените заявки за младежка заетост
Готов е списъкът с одобрените заявки за младежка заетост / Dariknews.bg, архив

Регистърът с одобрените заявки на работодатели по проект „Нова възможност за младежка заетост" вече е публикуван на сайта на Агенцията по заетостта, съобщиха от Бюрото по труда в Стара Загора.

Всички работодатели с одобрени заявки следва да представят изискуемите документи за определяне на допустимостта им преди сключване на договор. Крайният срок за представяне на документите е 02.04.2015 г. до 17:00 часа.

Документите се представят в Дирекция Бюро по труда с придружително писмо в свободен текст.

В случай, че не е посочена информация в Раздел III Информация за наставници от заявката, същата задължително следва да се впише в свободен текст в придружителното писмо с цел спазване изискванията на проекта и Кодекса на труда.