Фирма отнесе глоба от 1000 лева
Фирма отнесе глоба от 1000 лева / netinfo
РИОСВ в Стара Загора глоби фирма в село Елхово, общ. Николаево за производство на дървени въглища по открит способ.

При проверка на жижните експертите са установили, че на площадката работят пет съоръжения за производство на дървени въглища по открит способ.

Операторът е нарушил закона за чистотата на атмосферния въздух, изискващ преустановяване работата на обекта и забраняващ изпускане на неорганизирани вредни вещества в атмосферния възудх при производство на дървени въглища.

На дружеството е наложена санкция в размер на 1000 лева.

Припомням ви ,че забраната влезе в сила от април тази година.

Експертите на Регионалната екоинспекция са проверили и другия обект на територията на Старозагорска област със същия предмет на дейност - в с. Турия, общ. Павел баня. Те са констатирали ,че там дейността е преустановена.