майка дете лаптоп
майка дете лаптоп / iStock/Getty Images
Системата за електронен прием на деца в общинските детски градини в Казанлък е отворена за регистрация и редакция на заявления.
 
До 19 април включително, родителите на деца, които през 2021 г. навършват три години, могат да кандидатстват за първа група в детска градина - за прием през месец септември.
 
До същата дата е срокът за кандидатстване и за яслена група, както и за всички останали групи - втора, трета и четвърта, при обявени свободни места.
 
Заявления могат да се подават онлайн на https://dg.kazanlak.bg/.
 
Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането.
 
Важно за родителите е да знаят, че регистрираните заявления до момента, няма да бъдат анулирани и ще участват равностойно в класирането.

Резултатите ще бъдат обявени на 22 април, а записването на класираните деца ще се извърши в периода от 22 до 29 април, включително по изготвен от директорите график за записване на приетите деца.