/ sxc.hu
Общо 75 дежурни екипа на Eлектроразпределение Юг (част от EVN България) са в готовност да реагират при необходимост от отстраняване на евентуални аварии по време на предстоящите коледни и новогодишни празнични дни.

EVN съветва какво да направим при по-дълго отсъствие от дома през празничните дни

Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника при извънредни ситуации, както и да активира специален кризисен щаб.

Eлектроразпределение Югще отдели внимание също и на местата, където по празниците се събират повече хора - зимни курорти, туристически центрове, вилни зони и други.

Както всяка година, дружеството няма да извършва планови ремонти дейности по време на официалните почивни дни. Такива ще бъдат извършвани само в случай на спешна необходимост с цел гарантиране сигурността на доставките.

Електромерите ще се отчитат по редовния месечен график по време на празниците

Като част от текущата подготовка за работа през зимата дружеството е доставило по места техника, инструменти и материали с оглед осигуряване на авариен резерв. В това число влиза и доставка на специализирана механизация - високопроходими автомобили, автовишки, моторни шейни, както и АТВ за труднодостъпните райони.

Дежурните екипи поддържат връзка с денонощно функциониращите два специализирани диспечерски центъра на „Eлектроразпределение Юг“за управление на електроразпределителната мрежа.
 
Коледните украси и празнични събития увеличават потреблението на ток

В случай на прекъсване на снабдяването клиентите могат да сигнализират на специализираната денонощна линия за повреди 0700/ 1 0007. При избиране на тел. 0700/ 1 0007 клиентите могат да получат информация за вече известни аварии.

По този начин не е необходимо клиентът допълнително да се свързва със сътрудник от телефонния център, за да предостави информация за липса на захранване в изброените населени места, тъй като аварията е регистрирана и се работи по нейното отстраняване.