Държат изкъсо снегопочистващите фирми в Казанлък
Държат изкъсо снегопочистващите фирми в Казанлък / DarikNews.bg

Заради неизвършено, а вписано в протокол опесъчаване на някои казанлъшки села тази вечер, от община Казанлък няма да признаят финансовите разходи за извършена дейност на поддържащата фирма Пи Ес Ай.

„Всяка вечер и сутрин поддържащата фирма ни предоставя списък на вида и обработените километри, а ние от своя страна извършваме проверка. Тази година контролът ще бъде изключително строг", обеща кметът Галина Стоянова.

Четвъртокласната пътна мрежа в Казанлъшко се почиства от фирма Пи Ес Ай, а звено "Сметосъбиране"-градските улици. Заради възможните обледявания ще се наложи да се третира и с химически препарати, които биха предотвратили поледици и инциденти.

В град Казанлък снегопочистването се извършва от общинското звено „Сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на твърди битови отпадъци" (ССТТБО). То разполага с 3 машини за почистване с гребла, 1 фадрома, 2 пясъкоразпръсквача, 1 машина за почистване на централната градска част, 1 камион за ръчно опясъчаване на тротоарни площи, пространствата пред детски градини и ясли, училища, социални и здравни заведения, обществени сгради и други места за обществено ползване. Звеното разполага със 120 гребла за ръчно почистване. Има налични 130 тона пясък, 65 тона луга.

Кметовете на населени места в община Казанлък са сключили договори с фирми или кооперации за зимно поддържане и снегопочистване в самите населени места, за което са осигурени средства от общинския бюджет. При избора си на фирма тази година кметовете залагат изискване не само да се извършва снегопочистване, а и опясъчаване на улиците в селата.

3-класната пътна мрежа на територията на община Казанлък се поддържа от фирма „Пи Ес Ай". Фирмата се грижи за зимното почистване на пътя Казанлък-вр. Шипка. Пътят Крън- вр. Бузлуджа се поддържа от „Ветроком" ЕООД по линия на сключен договор между Общината и дружеството. При необходимост и Община Казанлък се включва с техника за снегопочистване на тази пътна отсечка.

За 4-класната пътна мрежа - т.е. за снегопочистване на междуселищната пътна мрежа на територията на община Казанлък, след проведена обществена поръчка е избрана за изпълнител фирма „Пи Ес Ай"- Стара Загора.