/ ОДМВР-Пловдив
Може да се включите като доброволец
Доставката на продукти от първа необходимост, храна и лекарства на самотно живеещи възрастни хора, болни или трудноподвижни граждани, в Старозагорско продължава.
 
Те се извършват от служителите на Социалния патронаж, а при увеличаване на обема на доставките, част от тях ще бъдат изпълнявани от доброволци.
 
Всеки желаещ да бъде в помощ като доброволец, може да заяви това на тел.: 0884 68 60 23.
 
Над 350 възрастни хора в община Стара Загора ежедневно получават топла храна от Домашен социален патронаж. Другата социална услуга за нуждаещи се, извършвана от Диетичния стол, също работи и доставя храна при предварително заявено желание.
 
В пълен капацитет продължава и работата на Детска млечна кухня.