/ община Стара Загора
В Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания ще бъде преобразуван  досегашният Дом за деца лишени от родителски грижи „Теофано Попова“ в Стара Загора. Двуетажната сграда е подходяща за настаняване на 20 потребители.
 
Центърът за настаняване от семеен тип, който община Стара Загора ще разкрие, ще предостави възможност за пълноценен живот на пълнолетни лица с психични разстройства, които до момента са били настанени в различни институции.
 
Община Стара Загора вече е получила средства от държавния бюджет в размер на 587 657 лв. за извършването на необходимото проектиране и преустройство, както и за закупуване и доставка на обзавеждане и оборудване.
 
Ще бъдат обособени лични помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания. Ще се гарантира личното пространство на обитателите - спалните помещения ще са предназначени за двама потребители и ще има обособени санитарен възел с баня към всяка спалня. Всяка стая ще позволява, освен да се спи в нея, да се прекарва и време самостоятелно в други дейности (самостоятелни занимания, слушане на музика и др.).
 
Общите помещения ще са разположени и организирани така, че да осигуряват събиране на всички потребители заедно, ориентацията в тях да е лесна, а достъпът безпрепятствен, вкл. на потребители с двигателни увреждания и затруднена мобилност. Те ще осигуряват възможност за провеждане на занимания и свободни дейности, както и възможност за лесен преход към другите общи помещения. 

Приготвянето на храна ще става при домашни условия и ще позволява участието на потребителите, вкл. в инвалидни колички, в готвенето или наблюдаването на приготвянето на храна. 
 
„Основната цел на услугата е  да се задоволят основните жизнени потребности на лицата, с условия близки до домашните, както и да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до обществени сгради и културни средища /читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с възрастни хора с увреждания, спортни клубове и др./ и др.“, коментира ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова.
 
Община Стара Загора е една от малкото в страната с разнообразни социални услуги, които в момента са 44 .
 
В следващия програмен период се предвижда обновяване на т. нар. Дом на инвалида, както и на дома в село Лясково.