All kindergartens in Sofia are ready to open on January 4
All kindergartens in Sofia are ready to open on January 4 / iStock/Getty Images
Нова детска градина ще бъде построена в Стара Загора. Условно е наречена „Възраждане“ и ще се намира на терена на бившия пазар зад Енергото.

За дейностите са осигурени 2 милиона лева, а образователното заведение, което ще се намира в централна градска част, ще успее да приеме все повече нарастващия брой деца.

Бившият Дом „Мария Терезия“ ще се превърне в Дом за възрастни хора, поясни ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова. Необходимите средства за това-587 хиляди лева, вече са осигурени.

Сградата се освобождава след взето от Общински съвет решение, до 31 декември да бъдат закрити Дом за деца, лишени от родителска грижа „Мария Терезия“, с капацитет 14 места, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Теофано Попова“, с капацитет 10 места и Дом за деца, лишени от родителска грижа „Българка“, с капацитет 13 места. Решението е във връзка с изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 2016-2020 г.

По думите на Сотирова, Стара Загора е вторият град след Варна, който получава най-много средства по програмите на Министерството на образованието.

С малко над 4.5 милиона лева ще бъде осигурено обзавеждане в новата Професионална гимназия по информационни технологии и математически анализи, ремонт на дворното пространство и изграждане на общежитието към учебното заведение. Това е вторият етап от дейностите в училището, за който се обявява обществена поръчка, поясни Сотирова.

Към момента в Стара Загора са ремонтирани всички детски ясли, три детски градини са включени в новите програми. От учебните заведения в общината засега без основен ремонт е единствено училище „Самара“.