Доброволците към СНЦ „Диабет” с номинация за добротворство

/ Сдружение "Самаряни"
Последната постъпила номинация за Конкурса за Годишните награди „Добрият Самарянин“ е за доброволците към СНЦ „Диабет”, които ежедневно се грижат за здравето на хора, страдащи от диабет.

Добротворците: Д-р Димитричка Динева, Мано Манев, Радка Колева, Радни Раднев, Златка Скоколиева, Данка  Дончева, Катя Пенчева, Стефан Стефанов, техния вдъхновител и председател на Сдружение „Диабет” – Пенка Ялъмова и още десетки доброволци.

Добротворството: Обучения за диабетици, ранно откриване на заболяването, ежедневни консултации и взаимопимощ – това са само малка част от дейностите, които доброволците към Сдружение „Диабет” – град Стара Загора извършват ежедневно в помощ на пациенти, страдащи от диабет.

Четвърта номинация за наградата "Добрият Самарянин"

Самите те са пациенти на коварното заболяване или имат в семейството си близък, който страда от диабет. Научили са се как да се справят, да са уверени в правилността на стъпките, които предприемат и успешно преодоляват ежедневните предизвикателства, поставени пред тях със знание, умения, дисциплина, самоконтрол и грижа за собственото си здраве.

Всичко това е достойно за уважение, но най-голямото им постижение е, че решават и предават този свой опит, оказвайки безвъзмездна и безрезервна подкрепа за други, хора страдащи от диабет.

Част от тях (доброволците) са медицински специалисти, които участват в скрининги за ранно диагностициране на болестта, като за последните три години са изследвали над 400 души

Пътуват до малките населени места в общината, за да направят достъпът до полезна здравна информация и необходими консумативи достъпни. Други пък помагат в срещи и разговори за по-лесното приемане на диагнозата и живот след това.

Ясна е първата номинация „Добрият Самарянин“

Трети обучават хора, страдащи от диабет, как да контролират кръвната си захар в домашни условия, споделят личен опит и ги насърчават за водене на здравословен начин на хранене и повече физическо движение - все ключови средства за предотвратяване на тежките последици от диабета. Четвърти пишат обявления, предават информация за полезни събития, организират групи за рехабилитация и други.

Всички тези хора изпълват смисъла на думата “доброволец” и са достойни примери за уважение във време, в което все голяма част от ставаме все по-ориентирани около собственото си битуване, пропускайки хиляди възможност да добротворстваме в полза на някой друг.
 
Номинацията е от
Кристина Русева, репортер на Радио „Стара Загора”.