Станционна градина
Станционна градина / Dariknews.bg
Видът и предназначението на парк „Станционна градина“ няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към община Стара Загора по проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ . Той е финансиран по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Това решиха общинските съветници на последното си ноемврийско заседание миналата година, а първа копка за ремонт на емблематичната за старозагорци градинка, ще бъде направена следващата седмица, увери кметът Живко Тодоров.

Стойността на проектното предложение е 4 млн. лева и е със 100% безвъзмездна финансова помощ. Община Стара Загора ще осигури собствено финансово участие в размер до 500 000 лева за изпълнението на проекта чрез собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от финансова институция.

„Станционната градина” е създадена през периода 1898 -1912 год. на площ от 52 928 кв.м. Централната алея е композиционна ос на градината. Тя се явява продължение на втората по значимост улица в Стара Загора – „Митрополит Методий Кусев”. В южна посока тя завършва в гаровия площад. В градината е изграден градски стадион за колоездене.

Проектът „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ включва:

- Реорганизация и изцяло подновяване на алейната мрежа. Подчертаване на главната ос – север – юг за връзка с Централна гара.
- Оформяне на паркови зони наситени със спортни функции, монтиране на съвременни спортни съоръжения. Изграждане на велопарк с велоатракции, площадка за ролери и скейтборд.
- Запазване и консервиране на съществуващата растителност. Направена е фитосанитарна оценка, в която са посочени състоянието на съществуващата растителност и мерките за тяхното възстановяване. Новопроектираната растителност е представена в приложената подробна дендрологична ведомост.
- Проектиране на детски площадки в крак със съвременните тенденции. Въжени съоръжения съчетаващи разнообразни функции.
- Проектиране и изграждане на нова наземна обществена тоалетна, съобразена с изискванията за достъпна среда.
- Паркова мебел с модерна, съвременна визия.
-Изграждане на сух фонтан.